FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ७८/७९ 07/13/2022 - 16:29 PDF icon भरपाई प्रतिवेदन १_3.pdf, PDF icon भरपाई प्रतिवेदन २_4.pdf
नगरपालिका वडापत्र ७८/७९ 06/09/2022 - 12:46 PDF icon वडापत्र.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/02/2022 - 17:44 PDF icon biniyojan ain. 2078_53-96_compressed (1).pdf
विनियोजन ऐन, २०७७ ७८/७९ 06/02/2022 - 17:27 PDF icon biniyojan ain 2077.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/01/2022 - 17:24 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ ७८/७९ 06/01/2022 - 17:23 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
स्वयं सेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७८/७९ 06/01/2022 - 13:03 PDF icon 9 स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि 075 खालि.pdf
नगर स्तरीय सहकारी संजाल कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 06/01/2022 - 13:01 PDF icon नगर स्तरीय सहकारी संजाल कार्यविधि २०७८.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७८ ७८/७९ 06/01/2022 - 12:52 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७८.pdf
विनियोजन ऐन, २०७६ ७८/७९ 06/01/2022 - 12:44 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf

Pages

वडा अध्यक्षहरु

वडा नं १ प्रमोद कुमार चौधरी ९८४७०३८०२१
वडा नं २ उजेर अली ९८१७४५५७७४
वडा नं ३ नैन दास मुराउ ९८४७२८५५८६
वडा नं ४ शैलेन्द्रनाथ शुक्ल ९८०५४०३९७१
वडा नं ५ छेदी प्रसाद कुर्मी ९८१९४०१६४२
वडा नं ६ राम सिंह कुर्मि चौधरी ९८४७०८५५०६
वडा नं ७ रामरुप बढई ९८१९४१६७५७
वडा नं ८ योगेन्द्र कुमार के.सी. ९८५११९४०५०
वडा नं ९ फरीद अहमद मुसलमान ९८०४४४९२९०
वडा नं १० शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८०२६४७३८७
वडा नं ११ धमेन्द्र कुमार पुरी ९८१५४७५९९७