FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
मालपोत कर ७४/७५ 04/17/2018 - 16:09 PDF icon मालपोत कर
घर जग्गा बहाल कर ७४/७५ 04/17/2018 - 16:05 PDF icon घर जग्गा बहाल कर
घरजग्गा कर ७४/७५ 04/17/2018 - 16:02 PDF icon घरजग्गा कर
व्यवसाय कर ७४/७५ 04/17/2018 - 15:46 PDF icon व्यवसाय कर.pdf
सेवा शुल्क कर ७७/७८ 04/17/2018 - 15:39 PDF icon सेवा शुल्क कर
शिक्षा नियमावली ७४/७५ 04/17/2018 - 14:46 PDF icon शिक्षा नियमावली
नगर सभा सन्चालन कार्यविधि ७४/७५ 04/17/2018 - 14:43 PDF icon नगर सभा संचालन कार्यविधि.pdf
नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली ७४/७५ 03/19/2018 - 15:38 PDF icon नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली
नगरपालिकाकाको बैठक सन्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 03/19/2018 - 15:28 PDF icon नगरपालिकाकाको बैठक सन्चालन सम्बन्धी कार्यविधि
नगरपालिकाकाको विनियोजन ऐन ७४/७५ 03/14/2018 - 12:27 PDF icon नगरपालिकाकाको विनियोजन ऐन

Pages

वडा अध्यक्षहरु

वडा नं १ प्रमोद कुमार चौधरी ९८४७०३८०२१
वडा नं २ उजेर अली ९८१७४५५७७४
वडा नं ३ नैन दास मुराउ ९८४७२८५५८६
वडा नं ४ शैलेन्द्रनाथ शुक्ल ९८०५४०३९७१
वडा नं ५ छेदी प्रसाद कुर्मी ९८१९४०१६४२
वडा नं ६ राम सिंह कुर्मि चौधरी ९८४७०८५५०६
वडा नं ७ रामरुप बढई ९८१९४१६७५७
वडा नं ८ योगेन्द्र कुमार के.सी. ९८५११९४०५०
वडा नं ९ फरीद अहमद मुसलमान ९८०४४४९२९०
वडा नं १० शैलेन्द्र कुमार चौधरी ९८०२६४७३८७
वडा नं ११ धमेन्द्र कुमार पुरी ९८१५४७५९९७